İş hukuku

İş hukuku, özerk bir hukuk dalı ve bir özel hukuk kategorisidir.

İş hukukunun ana konusu, bağımlı çalışma ilişkisi ve özellikle de bağımsız çalışma ve devlet memurlarının ilişkileri hariç olmak üzere, çalışan ve işveren arasında gelişen ilişkiler ve dinamiklerdir.

Bu noktada, şirketinizde, uzmanlık bilgisi ve yoğun mevzuat ve yayınlanmış içtihatların sürekli takibi ile uzman tavsiyesi sağlamada size rehberlik edecek ve işinizi her türlü riskten koruyacak bir iş avukatının varlığının gerekliliği belirtilmelidir.

Size üst düzey uzmanlık bilgisi sağladığımız kategoriler şunlardır:

  1. Şirketinizin genel çalışma politikasının (çalışma politikası) formüle edilmesi ve yürürlükteki yasal hükümlerle uyumlaştırılması (tam yasal uyum).
  2. Tüm iş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenmesi (sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi)
  3. Her türlü çalışma konuları (işe alma, terfi, yerleştirme, tazminat, işten çıkarma, ödenekler, maaşlar, izinler, rotasyonlu çalışma, vb.)
  4. İşiniz için doğrudan ve avantajlı bir anlaşmaya varmak amacıyla, her zaman yasalara saygı göstererek işveren ve çalışan arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümü.
  5. İş Müfettişliği ve sosyal güvenlik kurumlarının yetkili organları nezdinde şirketinizin temsili ve hazır bulunması.
  6. İş uyuşmazlıklarında şirketinizin temsili için ülkedeki tüm mahkemeler nezdinde temsil.