TİCARET HUKUKU

Uluslararası gereklilikler, ulusal ve uluslararası düzeyde mevzuatın sürekli değişmesi ve işinize karşı her zaman acımasız olan ekonomik göstergeler, kendilerini işinizin sorunsuz ve yasal işleyişine adamış uzman hukuk partnerleri gerektirir.

Bize başvuran her şirketi bizim bir parçamız, ülke ekonomisinin ve halkının refahının vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz.

İşletmenizin giderek artan rekabet ortamında başarılı olmak için sarf ettiği çabaya karşı duyduğumuz sorumluluk duygusuyla, sadece işletmenizin ve şirketinizin geleceğini düşünerek size tüm bilgi ve deneyimimizi ve bugün ihtiyaç duyduğunuz tüm yasal güvenceleri sunuyoruz.

Tüm konulara ekip yaklaşımı, kurumsal ve mesleki sorumluluk, herhangi bir yasal riske karşı koruma artık sizin sorununuz olmayacak, ancak firmamız için işinizin istediğiniz şartlarda çalışmasını, Yunan ve Uluslararası Hukuk ile tamamen uyumlu olmasını ve rekabeti geride bırakmaya hazır olmasını sağlamak için günlük bir mücadele olacaktır.

Ofisimiz, şirket amacının oluşmasından, şirket tüzüklerinin oluşturulması ve değiştirilmesine, şirket birleşmelerinden, şirket hisselerinin iştirakine ve her türlü hukuki sebepten doğabilecek ticari uyuşmazlıklardan, her türlü adli ve mahkeme dışı taleplere ve bu taleplere karşı icraya kadar her adımda yanınızda yer almaktadır.