ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι διεθνείς απαιτήσεις, η διαρκής εναλλαγή της νομοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και οι οικονομικοί δείκτες, οι οποίοι είναι πάντα αμείλικτοι απέναντι στην επιχείρησή σας, απαιτούν εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες για να αφοσιωθούν στην εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Αντιμετωπίζουμε την κάθε εταιρεία που προστρέχει σε εμάς σαν κομμάτι μας και σαν απαραίτητο στοιχείο της οικονομίας και ευημερίας του τόπου, αλλά και των ανθρώπων που την απαρτίζουν.

Με αίσθημα ευθύνης στον κόπο τον οποίο απαίτησε η επιχείρησή σας για να διαπρέψει σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, σας προσφέρουμε πλήρως τις γνώσεις και την εμπειρία μας, αλλά και όλα τα νομικά εχέγγυα τα οποία χρειάζεστε σήμερα, με βλέμμα μόνο στο αύριο της επιχείρησης/εταιρείας σας.

Η ομαδική αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων, η εταιρική και επαγγελματική ευθύνη, η προστασία σε οιονδήποτε νομικό κίνδυνο δεν θα αποτελούν πλέον δικό σας πρόβλημα, αλλά καθημερινό αγώνα για το γραφείο μας, ώστε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τους όρους που εσείς επιθυμείτε, πλήρως εναρμονισμένη στο Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο, και έτοιμη να προσπεράσει τον ανταγωνισμό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μαζί σας κάθε βήμα από τη διαμόρφωση του εταιρικού σκοπού, την ίδρυση και τροποποίηση καταστατικού εταιρείας, συγχώνευση εταιρειών, εισφορά εταιρικών μεριδίων και κάθε εμπορική διαφορά που μπορεί να προκύψει από οιαδήποτε νομική αιτία, όπως και κάθε δικαστική και εξωδικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων και την εκτέλεση κατά των απαιτήσεων αυτών.