Τομείς ειδίκευσης

Το νομικό μας έργο εμφυσείται από την πνοή του Δικαίου, εναρμονισμένο όχι μόνο στα συμφέροντα του σήμερα, αλλά στην επένδυση σε ένα καλύτερο αύριο, για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

GOLDEN VISA

Εξασφάλιση ελεύθερης κυκλοφορίας σε Ελλάδα και χώρες Σένγκεν

Επενδυτές ακινήτων | Αυλες Επεδύσεις

REAL ESTATE

Επενδύστε με ασφάλεια, έχοντας έμπειρους ανθρώπους δίπλα σας

Αγορά ακινήτου | Μίσθωση ακινήτου | Πώληση ακινήτου | Πλειστηριασμός ακινήτων | Επίλυση διαφόρων

Αξιώσεις και δικαιώματα τα οποία εκπορεύονται από το αστικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εργατικό δίκαιο συνιστά αυτόνομο κλάδο δικαίου και κατηγορία του ιδιωτικού δικαίου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο εταιρειών και εκτέλεση εμπορικών απαιτήσεων

Επενδυτές ακινήτων |Αυλες Επεδύσεις