ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επενδυτές ακινήτων | Αυλες Επεδύσεις

Το Αστικό Δίκαιο, οι αξιώσεις και τα δικαιώματα τα οποία εκπορεύονται από αυτό, διέρχονται όλους τους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Η πληθώρα των κληρονομικών, οικογενειακών και ενοχικών ζητημάτων, τα οποία όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, απαιτούν την έμπειρη και ορθή νομική καθοδήγηση.

Τα δικαιώματα που ο Νόμος προστατεύει και οφείλουν οι πολίτες και το κράτος να σεβαστούν δεν είναι, δυστυχώς, αυτονόητα για όλους και συχνά ο πολίτης βρίσκεται αντιμέτωπος να αξιώνει τα κεκτημένα του.

Η νομική θεώρηση του γραφείου μας, μας επιβάλλει να προστρέξουμε στον αγώνα του συμπολίτη μας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Νόμο, με πίστη στο δίκαιο των αιτημάτων του και με ευθύνη στην άμεση και απρόσκοπτη αντιμετώπιση της υπόθεσής του.

Η εμπειρία μας σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις αξιώσεων, οικογενειακών διαφορών και χειρισμού κληρονομικών ζητημάτων, μας επιτρέπει να διεκπεραιώσουμε την υπόθεσή σας προστατεύοντας πλήρως τα δικαιώματά σας.