Αγορά Ακινήτου

Η αγορά ακινήτου συνιστά για εσάς όχι μόνο μια κορυφαία επενδυτική επιλογή, αλλά και μια επιλογή ζωής.

Οι συνεργάτες μας θα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με τη διαδικασία της αγοράς ακινήτου, όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Μέσω των αναλυτικών πληροφοριών τις οποίες θα σας παράσχουμε, θα είναι πολύ εύκολο να αποστείλετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα έγγραφα, ώστε να γίνει η απαραίτητη προεργασία, η οποία θα σας διευκολύνει να μην χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας σε χρονοβόρες, κατά τα λοιπά, γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Άμεσα μετά την επιλογή σας, προχωρούμε σε έλεγχος τίτλων, βαρών και διεκδικήσεων στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο ,στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο το οποίο επιθυμείτε.

Ο έλεγχος εκτείνεται όχι μόνο στην εικοσαετή παραγραφή αξιώσεων, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αλλά καταλαμβάνει περίοδο μέχρι και τη Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας του ακινήτου σας ή την αρχή εφαρμογής του Αστικού Κώδικα στην Ελλάδα (1946).

Οι συνεργάτες μας διασφαλίζουν και εγγυώνται για την αρτιότητα και το έγκυρο του νομικού ελέγχου. Άμεσα αναλαμβάνουμε όλη την επικοινωνία με τον πωλητή, το συμβολαιογράφο, τον μεσίτη, τον μηχανικό και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου.

Με την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, διασφαλίζουμε την κατάθεση όλων των εγγράφων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο.

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν:

  • 1. Τη σύνδεση και τη μηνιαία συγκομιδή όλων των λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, τους οποίους σας αποστέλλουμε και σας ενημερώνουμε για το ποσό και τον λογαριασμό πληρωμής τους.
  • 2. Την ασφάλιση του ακινήτου, μέσω έμπιστου συνεργάτη-ασφαλιστή για όλες τις αιτίες.

Οι συνεργάτες μας σας προσφέρουν εξατομικευμένη εμπειρία παροχής υπηρεσιών, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, κατά τις κείμενες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).