ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με το ακίνητό σας, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας, των επιτροπών ενστάσεων του Κτηματολογίου και ως νομικοί παραστάτες στη διαδικασία της διαμεσολάβησης με τους αντιδίκους, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά σας.

Οι κατηγορίες στις οποίες παριστάμεθα ως δικηγόροι σας σε περίπτωση διαφοράς είναι οι εξής:

  1. Διαταγή και απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων
  2. Έξωση του μισθωτή
  3. Επιτροπή ενστάσεων του Κτηματολογίου
  4. Εμπράγματες και ενοχικές αξιώσεις αναφορικά με ακίνητο
  5. Αγωγές κατά του Δημοσίου αναφορικά με απαλλοτριώσεις
  6. Ένσταση και προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με τον προσδιορισθέντα ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτου (ΕΝΦΙΑ)
  7. Αγωγή κατά συνιδιοκτήτη/ών πολυκατοικίας αναφορικά με τα κοινόχρηστα