ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, μπορείτε να εκμισθώσετε το ακίνητό σας.

Όλες οι επικοινωνίες και οι επαφές με τον υποψήφιο μισθωτή, η απόδοση των κλειδιών και των λογαριασμών και η δήλωση της μίσθωσης στην Εφορία θα πραγματοποιηθούν από τους συνεργάτες μας, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για το οτιδήποτε.

Φροντίζουμε για την κατάρτιση και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατά τρόπο ώστε νομικά να διασφαλίζεται η ασφάλεια του ακινήτου σας και η εμπρόθεσμη καταβολή όλων των μισθίων.

Φροντίζουμε για την άμεση καταβολή εγγυοδοσίας άμα της υπογραφής του μισθωτηρίου, καθώς και είμαστε σε άμεση επαφή με τον μισθωτή σας για οποιαδήποτε νομική διευκρίνιση, οποιαδήποτε στιγμή.