ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ταυτόχρονα με την οικονομική άνθιση στον τομέα των ακινήτων, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αύξηση των πλειστηριασμών ακινήτων.

Είναι σαφές ότι οι πλειστηριασμοί ακινήτων δημιουργούν πολλαπλές συνθήκες ως προς το τίμημα κτήσης ενός ακινήτου, ωστόσο ενέχουν πολλούς κινδύνους, από τη στιγμή που ο υποψήφιος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ακίνητο πριν την κτήση του.

Οι συνεργάτες μας εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια ως προς τη νομική κατάσταση του ακινήτου, καθώς και τη χωρίς προβλήματα συμμετοχή σας στον πλειστηριασμό.

Ο συνεργάτης μας φροντίζει ώστε, εκτός από την ολοκληρωμένη νομική έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο, σε συνεργασία με τον έμπιστο μηχανικό μας, να προμηθευτεί όλα τα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου, για να γνωρίζετε από πριν την αποτύπωσή του, όπως θα πρέπει να είναι.