ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η πώληση του ακινήτου συνιστά για εσάς τρόπο υπεραπόδοσης της επένδυσής σας.

Για αυτόν τον λόγο, θα είμαστε δίπλα σας, ώστε να διασφαλιστεί από τους συνεργάτες μας ο απόλυτος σεβασμός στη νομοθεσία και στις επιθυμίες σας, και με τελική διασφάλιση της καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος πώλησης.

Το γραφείο μας θα διεκπεραιώσει την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού/προσυμφώνου πώλησης άμεσα, μετά τη συμφωνία με τον υποψήφιο αγοραστή.

Το ποσό της προκαταβολής/αρραβώνα θα αποτυπώνει την πραγματική αξία του ακινήτου σας και θα διασφαλίζει τη μη νομική υπαναχώρηση του αγοραστή.

Η γραφειοκρατία δεν θα αποτελέσει για εσάς εμπόδιο.

Σε συνεργασία με τον αρμόδιο συμβολαιογράφο και τον λογιστή σας, οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν πάραυτα την έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πώληση του ακινήτου σας.

Μέγιστο μέλημά μας είναι η εκπροσώπησή σας κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας και η διασφάλιση του άρτιου περιεχομένου του συμβολαίου, σύμφωνα με όλες τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, και η καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος σε εσάς, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της επιτυχημένης επένδυσης.